USS Davison
Edited by Destroyer History Foundation from NARA photo 19-N-86598.
Davison (DD 618), Charleston Navy Yard, 28 July 1945.